Både budget- och utfallsdata publicerade

Skellefteå och Umeå kommun publicerar nu både budgetdata och utfallsdata som Öppen Data. Du kan m a o själv  analysera och jämföra hur pengarna används inom och mellan kommunerna. Du hittar datat på http://opendata.opennorth.se/

Jämförelserna mellan kommunerna är möjlig tack vara att datat kodats med de SCB-koder som används i samband med SCB:s inhämtande av underlag till deras s  k Räkenskapssammandrag för kommuner. Denna kodning ska eliminera skillnader i kodplan mm och lyckas väl med detta även om det givetvis fortfarande finns ett inslag av bedömningar som gör att en budget eller utfallspost kan komma att hanteras olika i olika kommuner.

Båda typerna av data publiceras en gång per månad. Dock skiljer sig innehållet åt en smula.

Posterna i budgetdatat avser årssiffror. Posterna i utfallsdatat avser månadssiffror fr o m januari månad aktuellt år. För att få med så korrekt data som möjligt släpar publiceringen av utfallsdatat. I slutet av mars publiceras t ex data för januari. Då har man haft ca 6 veckor efter månadsbokslut på sig att hitta och åtgärda felaktigheter. Det kan dock dröja längre innan fel upptäcks. Därför publiceras allt data från årets början vid varje publiceringstillfälle.

Mer information om filerna (metadata) finns i wikipedian.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *