Aktuella projekt

Aktuella projekt är f n:

  • Förstudien Smarta Västerbotten
  • DCAT2HTML
  • Informationsspridningsprojekt om Öppna Data.

Samtliga projekt ska avslutas kring årsskiftet 2015.

Förstudien Smarta Västerbotten

Förstudien vill kartlägga och konkretisera hur regionen kan utnyttja de möjligheter man har att tillföra Öppen Data till de aktörer som kan bidra till att lösa de utmaningar som vår egen region står inför och samtidigt skapa ett ekosystem som stimulerar digitalisering/digitala innovationer och som positionerar regionen som ett kraftcentra kring smart hållbar samhälls- och näringslivsutveckling som tar tillvara värdet i data.

Förstudien syftar till att:

  • Beskriva centrala komponenter i ett digitalt innovationsfrämjande ekosystem för Västerbotten som möjliggör skapandet av en hållbar smart region med smarta städer och ett smart omland. Här är universitetens roll central.
  • Kartlägga hur Öppna Data från olika aktörers perspektiv kan bidra till att digitaliseringsambitionerna hos regionens offentliga och privata sektor kan förverkligas i form av nya tjänster/produkter, arbetssätt och nya former för medborgarinflytande/transparens.
  • Kartlägga hur publicering av Öppna Data från olika aktörers perspektiv kan ge såväl nya som befintliga små- och medelstora företag tillgång till data som skapar nya affärsmöjligheter för dessa.

Förstudien konkretiserar vunna kunskaper och insikter genom att ta fram ett antal utvecklingsområden som syftar till att åstadkomma den smarta och innovativa regionen. Idéerna ska dokumenteras med en sådan detaljeringsgrad att de kan utgöra ett diskussionsunderlag inför fortsatta prioritering/satsningar inom området.

Förstudien ska tas fram i en öppen samverkan med aktörer i regionen där dessa ges möjlighet att delta aktivt i skapandet av förstudien eller medverka som remissinstans beroende på hur  man önskar och har möjlighet att medverka.

Förstudien bedrivs gemensamt av region Västerbotten, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Lycksele kommun och Skellefteå Kraft.

DCAT2HTML

Projektet ska ta fram kod som genererar HTML-kod som beskriver metadata för dataset beskrivna enligt specifikationen DCAT-AP. Detta kompletterar det arbete som görs för att skapa standardiserade metadataposter för öppna data och innebär att mänskligt läsbara och aktuella beskrivningar automatiskt skapas av alla de som beskriver sitt öppna data enligt DCAT-AP. Då tanken är att alla publika data som stater, regioner, kommuner i Europa, inklusive Sverige, publicerar som öppna data ska följa denna specifikation kommer många olika aktörer att ha nytta av den funktion som tas fram.

Projektet är finansierat av internetfonden och genomförs av Umeå kommun/Dohi Sweden.

Mer information finns här: https://www.internetfonden.se/funktion-for-att-generera-html-fran-dcat-ap/

 

Informationsspridningsprojekt om Öppna Data

Detta projekt ska nå organisationer/företag som normalt inte nås av information om Öppna Data, dvs företag som inte verkar inom IKT-sektor och organisationer med måttlig IT-mognad.

Projektet finansieras av Skellefteå kommun och Vinnova.

mer information finns här: http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2012-00741/Skapande-av-kunskap-om-Oppna-Data-hos-befintliga-foretag-och-ideella-organisationer-utan-direkt-koppling-till-ICT/ 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *