Öppna Data

Det data vi publicerar som Öppna Data finns på adressen http://opendata.opennorth.se/.

Det Öppna Data som vi publicerar är publicerad i programvaran CKAN. I CKAN kan man ladda ner data till sin egen dator för användning t ex MS Excel, Google Kalkylark etc.

Är man kunnig i programmering kan man också använda det inbyggda API:et och hämta data via ett program/script.

Vår installation av CKAN är scriptad och scripten är tillgängliga för den som vill skapa en kopia på vår CKAN-installation.  Alla skript och all dokumentation över hur man använder dem finns på: https://github.com/openumea/openumea-deployment

Vill du hitta information om CKAN och CKAN:s APIer hittar du sådan information på  http://ckan.org/

En annan site som använder CKAN och som innehåller Öppna Data är siten www.öppnadata.se På denna site pekar Vinnova ut datakällor hos olika dataägarna. Siten är en slags samlad, men inte komplett, katalog över Öppna Data i Sverige.

Logo CKAN