Digitaliseringskommissionens antologi

Digitaliseringskommissionen har en antologi samlat tankar från en mängd olika personer, bl a Mikael Wiberg, professor i informatik vid Umeå universitet och deltagare i tidigare genomförda öppna data projekt som bedrivits av Umeå kommun. Även Anders Ekholm, vVD vid institutet för framtidsstudier har skrivit en intressant artikel. Men det finns många som bidragit med intressanta synpunkter som i många fall handlar om tillgång till data, data som råvara och frågeställningar kring detta.

Boken finns att hämta i PDF-format på denna adress: https://digitaliseringskommissionen.se/wp-content/uploads/2015/06/SOU-2015_65-WEBB-antologi.pdf

Både budget- och utfallsdata publicerade

Skellefteå och Umeå kommun publicerar nu både budgetdata och utfallsdata som Öppen Data. Du kan m a o själv  analysera och jämföra hur pengarna används inom och mellan kommunerna. Du hittar datat på http://opendata.opennorth.se/

Jämförelserna mellan kommunerna är möjlig tack vara att datat kodats med de SCB-koder som används i samband med SCB:s inhämtande av underlag till deras s  k Räkenskapssammandrag för kommuner. Denna kodning ska eliminera skillnader i kodplan mm och lyckas väl med detta även om det givetvis fortfarande finns ett inslag av bedömningar som gör att en budget eller utfallspost kan komma att hanteras olika i olika kommuner.

Båda typerna av data publiceras en gång per månad. Dock skiljer sig innehållet åt en smula.

Posterna i budgetdatat avser årssiffror. Posterna i utfallsdatat avser månadssiffror fr o m januari månad aktuellt år. För att få med så korrekt data som möjligt släpar publiceringen av utfallsdatat. I slutet av mars publiceras t ex data för januari. Då har man haft ca 6 veckor efter månadsbokslut på sig att hitta och åtgärda felaktigheter. Det kan dock dröja längre innan fel upptäcks. Därför publiceras allt data från årets början vid varje publiceringstillfälle.

Mer information om filerna (metadata) finns i wikipedian.

Det digitala samhällets råvara

Det finns mängder av data. Information om de mest triviala ting som registreras i realtid och hamnar i arkiv. Det kanske inte låter särskilt upphetsande, men rätt använd kan den leda till nya produkter och tjänster, avslöjanden och insikter. Det är ett tillväxtområde med en enorm potential där Skellefteå och Västerbotten självklart ska ligga i framkant. Open North vill göra det möjligt.

Läs mer…

Öppna data – Regionalt samarbete ger insyn i kommunal ekonomi

Umeå kommun och Skellefteå kommun har ett samarbete med syfte att öka kunskapen om hur man med hjälp av data kan skapa nya tjänster och lösningar så väl i den egna organisationen som andras för ett bättre samhälle för våra medborgare.

 Ett första resultat är att alla budgetdata som finns i de båda kommunerna nu publiceras på två webbsidor: openspending.org och www.opennorth.se. Genom att det finns helt öppet så kan vem som vill jämföra hur mycket pengar som de båda kommunerna lägger på t ex vård, skola och omsorg.

För att kunna jämföra budgetdata har de båda kommunerna använts sig av kodningen från Statistiska Centralbyråns (SCB) verksamhetsindelning. På det sättet blir det lättare att jämföra. Det gör också att alla kommuner skulle kunna visa sifforna öppet eftersom man redovisar budgeterna på samma sätt till SCB redan idag.

– Kommuner är inte organisatoriskt exakt likadana men genom att vi använt SCB:s standard så blir vi mer jämförbara, säger Per Dinborn verksamhetsstrateg, Skellefteå kommun.

Nyttan med öppna data, och i det här fallet med budgeten, är att företag och privatpersoner kan se vad kommunerna lägger pengarna på, alltså en förbättrad insyn. Och i en förlängning kan öppna data leda till att kommunernas tjänster och arbetssätt förbättras och förändras.

– Öppna data har stora möjligheter att bli en råvara i e-samhället på samma sätt som malmen är en råvara i industrisamhället, säger Thomas Kvist, It-projektledare, Umeå kommun. Det här är också ett bra exempel på hur vi samarbetar konkret inom regionen för att skapa bra förutsättningar för både medborgare och företag i ett alltmer digitalt samhälle.

Samarbetet har resulterat i att materialet finns, det är förenklat så att alla kan ta del av det, det är tydligt redovisat hur man har tänkt när arbetet gjorts och det finns en wiki som förklarar hur det fungerar.

Du hittar både Umeå kommun och Skellefteå kommuns budgetdata jämförda med varandra på adressen https://openspending.org/budget2013umeaskea/views/budget-2013-for-umea-och-skelleftea-per-invanare-och-scb-kod

 

Konferens i Skellefteå – Fantastiskt

Underbart inspirerande och givande dagar på konferensen i Skellefteå. Från det lilla till det stora med början i Skellefteå och slutade worldwide i framtiden (Google). Dag två började med Manchesters digitala resa. Sen Hello Futures syn på future och till sist en pågående framtid med Ellen Sundh. Full av intryck och nya spännande infallsvinklar tackar vi alla som deltog och talade. Det gör vi om!

OpenNorth - konferens i Skellefteå
OpenNorth – konferens i Skellefteå. På bilden ser vi Håkan Ozan och Åsa Zetterberg. (Skamlöst snodd bild från Fredrik Ekefjärd)

Här hittar du en artikel om konferensen: www.infotechumea.se/oppnar-dorren-till-kommunernas-data

Framtiden är Länkad – seminarium om Länkade Data 28-29 oktober i Umeå

Om den positiva potentialen ska tas till vara krävs att vi börjar länka samman data ungefär på samma sätt som vi idag länkar samman HTML-sidor. Området är relativt okänt för de flesta men har alla förutsättningar att bli en mycket central del av Informations- och Kommunikationstekniken framöver.

Ett seminarium som ger dig en bastant kunskapsgrund avseende Länkade Data arrangeras i Umeå den 28-29 oktober. Här kommer man att beskriva den teoretiska bakgrunden såväl som hur man arbetar praktisk med att omvandla ”vanliga” data till Länkade data. Mer information och anmälan finns här: http://eventumea.opennorth.se