Wiki

Vår wiki är tänkt att samla den kunskap och de erfarenheter som skaffar oss under vårt samarbete. Initialt innehåller wikin mest information knuten till  vår webbplats för Öppna Data. Detta kommer förstås att förändras över tid.

Vi i OpenNorth tror att öppna data är en betydande resurs, men som idag används i väldigt begränsad utsträckning. Vi vill bidra till att användningen ökar genom att publicera våra data och det vi lärt oss.

Wikin innehåller:

Vår avsikt är att visa upp hur vi tänkt och gjort för att kunna få och ge input till andra som vill publicera sina data för vidareutnyttjande.

Allt material i denna wiki är Public Domain men vi skulle uppskatta om vi (OpenNorth) får ett erkännande om du använder dig av materialet.

Vår wiki finns på denna adress: wiki.opennorth.se